1 year ago

làm bằng cấp 3 giả

Thạc sĩ Linh cho rằng, số lượng sinh viên chủ động tiếp cận doanh nghiệp để học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm cũng như đối chiếu giữa lý thuyết và thực tiễn là rất ít. Chương trìn read more...